– Siódmy otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej „Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 534/21 z dnia 10 czerwca 2021 r. ogłasza siódmy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Szkolenie sportowe dla dzieci
i młodzieży w zespołowych grach sportowych”

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej.

Celem zadania publicznego jest tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu dzieci i młodzieży w województwie łódzkim.

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych prowadzone w klubach sportowych województwa łódzkiego, które w klasyfikacji końcowej z 2020 r. we współzawodnictwie sportowym w zespołowych grach sportowych uzyskały co najmniej 25 punktów łącznie w kategoriach wiekowych (młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec).

Najważniejsze informacje o konkursie:

• wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl

• suma środków do rozdysponowania w konkursie – 275 000,00 zł

• nabór ofert trwa do dnia 2 lipca 2021 r. do godz. 23:59:59.

• do 9 lipca 2021 r. do godziny 16:00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu www.witkac.pl  

• planowane rozstrzygnięcie konkursu – 16 sierpnia 2021 r.

• realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 września 2021 r. i nie może skończyć się później niż 31 grudnia 2021 r.

Back to top