– „Sport na terenach wiejskich i małych miast” -konkurs ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej

grafika dekoracyjna

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 238/24 z dnia 05 marca 2024 r. ogłosił jedenasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2024 roku  pn. „Sport na terenach wiejskich i małych miast”.

 

Najważniejsze informacje o konkursie:

Rodzaj zadania: Wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej
Forma realizacji zadania: wsparcie
Okres realizacji zadania: 15.05.2024 r. – 31.12.2024 r.
Termin składania ofert: 29.03.2024 r.
Konkurs prowadzony z wykorzystaniem elektronicznego generatora wniosków: www.witkac.pl
Termin dokonania wyboru ofert: 14 maja 2024 r.
Kwota środków przeznaczona na konkurs: 300 000,00 zł
Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 300 000,00 zł
Wymagany udział własny oferenta/-ów: 20%

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu:

Back to top