– „Sport na terenach wiejskich i małych miast” – konkurs

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1047/21 z dnia 15 listopada 2021 r. ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. p. “Sport na terenach wiejskich i małych miast”.

Rodzaj zadania:Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Forma realizacji zadania:wsparcie
Okres realizacji zadania:10.01.2022 r. – 31.07.2022 r.
Termin składania ofert:8 grudzień 2021 r.
Konkurs prowadzony z wykorzystaniem elektronicznego generatora wniosków:www.witkac.pl
Termin rozstrzygnięcia konkursu:styczeń 2022 r.
Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji:250 000,00 zł
Wymagany wkład własny:10 %
Back to top