– Konkurs pn. “Sport na terenach wiejskich i małych miast”

Dziewiąty otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. pn.: “Sport na terenach wiejskich i małych miast” – operator wojewódzki.

Metryka otwartego konkursu ofert:

Rodzaj zadania:Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Forma realizacji zadania:wsparcie
Okres realizacji zadania:01.08 -31.12.2022 r.
Termin składania ofert: 28.06.2022
Konkurs prowadzony z wykorzystaniem elektronicznego generatora wniosków:www.witkac.pl  
Termin rozstrzygnięcia konkursu:Lipiec 2022 r.
Kwota środków przeznaczona na konkurs:250 000,00 zł
Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji:250 000,00 zł
Wymagany wkład własny:10 %
Back to top