– Spotkanie informacyjne nt. oferty programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w ramach konkursu 2023

Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB Łódź zaprasza do uczestnictwa w spotkaniach dotyczących oferty programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w ramach konkursu 2023, organizowanych przez InnHUB Łódź.

Program Erasmus+ to nie tylko mobilności – to również szereg działań opartych na budowaniu międzynarodowej współpracy partnerskiej pomiędzy samorządami, instytucjami, organizacjami oraz przedsiębiorstwami. Dają one możliwość uzyskania dofinansowania w kwotach nawet do 400 tys. euro!

Kiedy: 9 lutego 2023, godz. 09:00 – 16:00 oraz 10 lutego 2023, godz. 10:00-16:00

Gdzie: Aula IFE, Kampus Politechniki Łódzkiej, Centrum Współpracy Międzynarodowej, ul. Żwirki 36, Budynek A16, 90-539 Łódź

Formularz rejestracyjny: Spotkanie informacyjne – program Erasmus+ i EKS, Łódź 9-10.02.2023 (webankieta.pl)

Rejestracja trwa do piątku 3 lutego!

Spotkanie jest adresowane do:

  • pracowników uczelni, NGO, samorządów, przedsiębiorstw, szkół i innych typów instytucji, pragnących realizować innowacyjne projekty międzynarodowe,
  • nauczycieli akademickich i szkolnych oraz trenerów, którzy chcieliby realizować projekty dotyczące wdrażania nowatorskich metod kształcenia formalnego lub pozaformalnego,
  • pracowników stowarzyszeń, fundacji, szkół, przedsiębiorstw i uczelni zainteresowanych rozwojem własnym, młodzieży oraz swoich instytucji,
  • pracowników działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów międzynarodowych,
  • koordynatorów programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, którzy chcieliby poszerzyć swoją działalność o inne akcje i sektory.

Dzień 1 (9 lutego 2023)

W trakcie pierwszego dnia szkoleń omówione zostaną przekrojowo sektory programu Erasmus+: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych, Młodzież i Sport. Zaprezentowane zostaną możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Partnerstw współpracy oraz Partnerstw na małą skalę, które stanowią okazję do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań dla każdej wnioskującej instytucji. Omówione zostaną też możliwości oferowane przez program, jakim jest Europejski Korpus Solidarności. Poza ofertą dla sektorów uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z przykładami projektów i dobrych praktyk dzięki udziałowi doświadczonych beneficjentów.

Dzień 2 (10 lutego 2023)

Drugie ze szkoleń skierowane będzie do przedstawicieli podmiotów zainteresowanych realizacją projektów w programie Erasmus+ w obszarze szkolnictwa wyższego: jednostek uczelni wyższych, przedstawicieli władz samorządowych czy organizacji pozarządowych. Uczestnicy uzyskają informacje o zasadach realizacji: mobilności o zasięgu europejskim i światowym (w ramach Akcji 1) oraz projektów Partnerstw współpracy (w ramach Akcji 2) i innych typów projektów, m.in. wspólnych studiów, budowania potencjału w sektorze szkolnictwa wyższego, Jean Monnet, Sojuszy na rzecz innowacji czy „Uniwersytetów europejskich” (w ramach działań centralnych). Na spotkaniu będą obecni specjaliści z Narodowej Agencji, którzy odpowiedzą na pytania dotyczące wnioskowania, raportowania, a także planowania budżetu.

Informacje o wydarzeniu zostały również zamieszczone na stronie Narodowej Agencji Programu Erasmus+ Europejskiego Korpusu Solidarności

Back to top