– Spotkanie z cyklu: rozmowy 3 sektora- Karta Praw Podstawowych

grafika dekoracyjna

Jeśli Wasza organizacja chce pozyskiwać środki z funduszy europejskich to udział w szkoleniu, organizowanym przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, na pewno zwiększy Wasze szanse na powodzenie. Na spotkaniu, które poprowadzi Iwona Janicka, zapoznacie się z zagadnieniami dotyczącymi Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w projektach współfinansowanych z funduszy, bowiem Wnioskodawcy realizujący projekty finansowane z tych funduszy zobowiązani są do poszanowania praw podstawowych oraz przestrzegania Karty Praw Podstawowych UE.

Wśród zagadnień m.in.: wskazanie wartości i praw podstawowych zawartych w deklaracjach, konwencjach, traktatach UE, prawa podstawowe – warunek, a zasada horyzontalna, strategia wzmacniania Karty, wytyczne KE dot. zapewnienia poszanowania Karty, praktyczne możliwości zastosowania Karty w odniesieniu do różnych typów projektów.

Spotkanie odbędzie się 14 marca 2024 r. (czwartek) w godz. 16.30 – 18.30 w Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS , Łódź ul. Narutowicza 8/10.

PROWADZĄCA:

-Iwona Janicka – Zawodowo związana ze środowiskiem organizacji pozarządowych i samorządem. Przez wiele lat prowadziła Fundację Aktywności Lokalnej; członkini zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (2017-2022), w tym koordynatorka programu rzecznictwa funduszowego. W trzech regionach z powodzeniem koordynowała akcję Masz Głos Fundacji im. St. Batorego (2016-2022). Doświadczona realizatorka projektów finansowanych m.in. z funduszy europejskich. Koordynowała duże międzynarodowe projekty innowacyjne, ale też małe lokalne, akcyjne.

Członkini European Community of Practice on Partnership 2021-2027 (powołana przez Komisję Europejską), przedstawicielka organizacji pozarządowych w komitetach monitorujących fundusze UE, w których koncentruje się na wzmacnianiu potencjału organizacji pozarządowych oraz monitorowaniu zasady partnerstwa, warunków podstawowych i zasad horyzontalnych, w szczególności praw podstawowych.

Spotkanie jest bezpłatne i ma charakter otwarty.

Zapisy poprzez formularz https://crm.opus.org.pl/cerv-rozmowy-3sektorafundusze-europejskie-a-karta-praw-podstawowych14032024

Więcej informacji nt. spotkań udziela: Anetta Kietlińska akietlinska@opus.org.pl,  534 543 559.

 

Back to top