– Staże rozwojowe dla koordynatorów wolontariatu – edycja 2023

grafika dekoracyjna

Zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji, w szczególności koordynatorów wolontariatu z województwa łódzkiego do wzięcia udziału w stażu rozwojowym, który pomoże rozwinąć kompetencje w zakresie organizowania i koordynowania wolontariatem.

Spotkania te są dedykowane osobom, które mają wiedzę teoretyczną dotyczącą koordynowania wolontariatem (np. przeszli szkolenie dla koordynatorów), ale niewielkie doświadczenie i potrzebują praktycznego wsparcia, inspiracji, zweryfikowania wiedzy i dostosowanie jej do potrzeb swojej organizacji.

Staż odbywa się pod okiem doświadczonych koordynatorów z wybranych placówek. Udział w stażu zakłada:

 • Spotkanie z opiekunem (1 spotkanie 2h),
 • Mentoring z przedstawicielami placówek (2 spotkania po 2h),
 • Warsztaty psychospołeczne (1 spotkanie 3h),
 • Spotkania indywidualne (3 spotkania po 2h).

Staż obejmuje 15 godzin. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom odbiorców, będzie odbywał się on, zarówno w formie on-line, jak i stacjonarnie (wszystko zostanie uzgodnione na pierwsze spotkaniu).

Program stażu:

1. Spotkanie z opiekunem (1 spotkanie 2h), obejmujące zagadnienia:

 • dokumentacja (porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich, karta pracy wolontariusza, regulaminy), diagnoza potrzeb, wymiana doświadczeń, określenie kierunku pracy.

2. Mentoring z przedstawicielami placówek (2 spotkania po 2h), obejmujący zagadnienia:

 • przykłady akcji i działań długoterminowych w wolontariacie;
 • dyskusja i warsztaty praktyczne nt.: Co daje wolontariat wolontariuszom? Czy praca wolontariusza jest bezinteresowna? Jak pozyskiwać wolontariuszy do współpracy? Dlaczego praca w mediach społecznościowych jest ważna?

3. Warsztaty psychospołeczne (1 spotkanie 3h), obejmujące zagadnienia:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi (mocne, słabe strony), wykorzystanie wewnętrznego potencjału, podział obowiązków wśród wolontariuszy;
 • motywacja i komunikacja z wolontariuszami, asertywne wytyczanie granic.

4. Spotkania indywidualne (3 spotkania po 2h), obejmujące zagadnienia:

 • udział w akcji społecznej danej placówki oraz pomoc liderowi wolontariatu;
 • wizyta studyjna w placówce – casework (stworzenie pomysłu na akcję społeczną w danej placówce oraz mapy pomysłów pozyskiwania zasobów oraz wolontariuszy).

Warunkiem udziału w stażach rozwojowych jest wypełnienie do dn. 23.03.2023 r. formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie: https://docs.google.com/forms/d/1A6k-rKuDrZWM0GjOW_UOm1oP6XYEXdYX6NOyy34i4P0/viewform?edit_requested=true


oraz rejestracja w Systemie Obsługi Wolontariatu: https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/pl 

Ze względu na limit miejsc, o udziale w stażach rozwojowych decyduje kolejność zgłoszeń!

Spotkanie inauguracyjne zaplanowane jest w dn. 27.03.2023 r. o godz. 17.00.

Terminy kolejnych spotkań będą ustalane indywidualnie z uczestnikami na pierwszym spotkaniu.

W razie pytań, prosimy o kontakt z opiekunem staży rozwojowych, p.Daria Heinzel , e-mail: daria@centerko.org 

Opiekun staży:

Daria Heinzel – z wykształcenia pracownik socjalny oraz pedagog resocjalizacyjny. Lider i koordynator wolontariatu w placówce pomocowej. Kierownik Punktu Pomocy Charytatywnej oraz koordynator Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Działaczka społeczna, współorganizatorka akcji charytatywnych, pikników, marszy, mitingów, od kilku lat związana z organizacjami pozarządowymi.

Staże rozwijające dla koordynatorów dofinansowane są przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności.

Back to top