– Styczniowa aktualizacja wykazu OPP – 1% za 2020 rok

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) opierając się na danych z Ministerstwa Sprawiedliwości zaktualizował w dniu 14 stycznia 2021 roku wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok w 2021 roku.

Z wykazu wg stanu na dzień 30 listopada 2020 roku, zawierającego 8 732 organizacje pożytku publicznego, Dyrektor NIW-CRSO usunął 7 organizacji:

  • 4 organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji,
  • 3 organizacje, którym wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego.

W wykazie Dyrektor NIW-CRSO uwzględnił 43 organizacje, które wykazały, że zamieściły po terminie sprawozdania za 2019 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego z przyczyn od nich niezależnych albo bez ich winy.

Zaktualizowany wykaz zawiera 8 768 organizacji pożytku publicznego, w tym 444 z województwa łódzkiego.

Pełny wykaz organizacji pożytku publicznego znajduje się tutaj.

Back to top