– szósty konkurs ofert pn. „Sport na terenach wiejskich i małych miast”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 512/21 z dnia 28 maja 2021 r. ogłasza szósty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn. „Sport na terenach wiejskich i małych miast”.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Celem zadania publicznego jest : aktywizowanie i mobilizowanie różnych środowisk do udziału w sporcie, rekreacji i aktywnym wypoczynku w kręgach społeczności wiejskiej i małomiasteczkowej.

Najważniejsze informacje o konkursie:

• wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl

• suma środków do rozdysponowania w konkursie –200 000,00 zł

• do kiedy trwa nabór ofert – do dnia 22 czerwca 2021 roku do godz. 23:59:59.

• do 24.06.2021 r. do godziny 16:00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl wraz z załącznikami

• kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu – 14 lipca 2021 r.

• od kiedy można realizować zadania – realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 15 lipca 2021 r. i nie może skończyć się później niż 31 grudnia 2021 r.

Back to top