– Trzeci konkurs z zakresu turystyki i krajoznawstwa – BO

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 82/22 z dnia 1.02.2022 r. ogłosił trzeci otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego „Łódzkie na Plus”.

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie 7-28 lutego 2022 r.

Potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć w wersji papierowej do dnia 7 marca 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

Szczegóły konkursu znajdują się w ogłoszeniu umieszczonym poniżej w załączniku.

Back to top