– Trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2018 rok.

Trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2018 rok.

Rodzaje zadań publicznych zgłaszanych do otwartego konkursu ofert:

1) Rehabilitacja i wsparcie dla osób po zabiegach laryngektomii.

2) Pomoc psychologiczna dla osób w stanie kryzysu psychicznego.

3) Zagrożenia psychospołeczne wynikające z codziennego użytkowania nowoczesnych technologii – Internetu, przez dzieci i młodzież – szkolenia/konferencje/warsztaty dla rodziców/opiekunów.
Pobierz uchwałe ZWŁ

Back to top