– „Weryfikacja szlaków rowerowych” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 898/21 z dnia 16 września 2021 r. rozstrzygnął  czwarty otwarty konkurs ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2021 r. pn. „Weryfikacja szlaków rowerowych”.

Back to top