– Posiedzenia

Rada spotyka się regularnie, co najmniej raz na trzy miesiące. Poniżej udostępniamy sprawozdania ze wszystkich posiedzeń wraz z listami obecności członków. Pełna dokumentacja prac Rady dostępna jest do wglądu w Wydziale Inicjatyw Społecznych. Tryb działania Rady reguluje Uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego:

2022

V KADENCJA ŁWRDPP (2022-2025)

Uchwała nr 10/V/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r.
w sprawie: przyjęcia Planu Pracy Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji na rok 2023 rok
zał. Plan Pracy

Sprawozdanie z 4. posiedzenia Rady (8 grudnia 2022 r.)

Uchwała nr 9/V/2022 z dnia 3 listopada 2022 r.
w sprawie: ustanowienia Komisji Odwoławczej w ramach procedury naboru do Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Uchwała nr 8/V/2022 z dnia 3 listopada 2022 r.
w sprawie: ustanowienia Komisji Wyborczej w ramach procedury naboru do Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Sprawozdanie z 3. posiedzenia Rady (3 listopada 2022 r.)

Uchwała nr 7/V/2022 z dnia 6 października 2022 r.
w sprawie: wyboru przedstawiciela Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
do składu zespołu roboczego ds. opracowania Regionalnego planu rozwoju usług społecznych
i deinstytucjonalizacji dla województwa łódzkiego (RPDI).

Uchwała nr 6/V/2022 z dnia 6 października 2022 r.          
w sprawie: wydania opinii na temat Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.  
     
  
Sprawozdanie z 2. posiedzenia Rady (6 października 2022 r.)

Uchwała nr 5/V/2022 z dnia 23 września 2022 r.                              
w sprawie: wyboru przedstawicieli Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
do Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.

Uchwała nr 4/V/2022 z dnia 23 września 2022 r.                              
w sprawie: wyboru Sekretarza Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała nr 3/V/2022 z dnia 23 września 2022 r.
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Uchwała nr 2/V/2022 z dnia 23 września 2022 r.
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego spośród przedstawicieli Wojewody, Marszałka i Sejmiku.

Uchwała nr 1/V/2022 z dnia 23 września 2022 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Sprawozdanie z 1. posiedzenia Rady (23 września 2022 r.)
________________________________________________________________________________________________

IV KADENCJA ŁWRDPP (2019-2022)

Uchwała 7/22 ŁWRDPP z dnia 15.06.2022 r.
w sprawie: wydania opinii do projektu Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych Województwa Łódzkiego 2030

Uchwała 6/22 ŁWRDPP z dnia 15.06.2022 r.
w sprawie: wydania opinii do projektu Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych Województwa Łódzkiego 2030

Uchwała 5/22 ŁWRDPP z dnia 15.06.2022 r.
w sprawie: wydania opinii do projektu Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych Województwa Łódzkiego 2030

Uchwała 4/22 ŁWRDPP z dnia 15.06.2022 r.
w sprawie: wydania opinii do projektu Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych Województwa Łódzkiego 2030

Uchwała 3/22 ŁWRDPP z dnia 15.06.2022 r.
w sprawie: wydania opinii do projektu Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych Województwa Łódzkiego 2030

Sprawozdanie z 18 posiedzenia Rady.
Lista obecności 18.

Uchwała 2/22 ŁWRDPP z dnia 08.03.2022 r.
w sprawie: powołania Anny Chojnackiej i Dawida Wawryki na Wojewódzkich Koordynatorów Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego w sprawie kryzysu uchodźczego.

Sprawozdanie z 17 posiedzenia Rady
Lista obecności 17.

Sprawozdanie z 16 posiedzenia Rady
Lista obecności 16.

Sprawozdanie z 15 posiedzenia Rady
Lista obecności 15.

Uchwała 1/22 ŁWRDPP z dnia 13.01.2022 r.
w sprawie: wydania opinii do projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

________

2021

Sprawozdanie z 14 posiedzenia Rady
Lista obecności 14.

Sprawozdanie z 13 posiedzenia Rady
Lista obecności 13.

Uchwała 7/2021 ŁWRDPP z dnia 07.10.2021 r.
w sprawie: przystąpienia do projektu “Dobre rady dla Rady” realizowanego przez Stowarzyszenie EKOSKOP w partnerstwie z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku w ramach dofinansowania z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Uchwała 6/2021 ŁWRDPP z dnia 07.10.2021 r.
w sprawie: wydania opinii na temat Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Sprawozdanie z 12. posiedzenia Rady
Lista Obecności 12.

Sprawozdanie z 11. posiedzenia Rady
Lista obecności 11.
Uchwała 5/2021 ŁWRDPP z dnia 01.04.2021 r.
w sprawie wydania opinii na temat projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uchwała 4/2021 ŁWRDPP  z dnia 19.03.2021 r.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do partnerstwa w celu realizacji projektu “Dobre rady dla RADY” zgodnie z Regulaminem Programu NOWEFIO 2021

Sprawozdanie z 10. posiedzenia Rady
Lista obecności 10.
Uchwała nr 3/2021 ŁWRDPP z dnia 11 lutego 2021 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego ŁWRDPP
Uchwała nr 2/2021 ŁWRDPP z dnia 11 lutego 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego ŁWRDPP 
Uchwała nr 1/2021 ŁWRDPP z dnia 08 stycznia 2021 r.
projektu zmiany Regulaminu organizacji i tryby działania Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Sprawozdanie w sprawie obiegowego głosowania uchwały nr 1/21

______

2020

Sprawozdanie z 9. posiedzenia Rady

Lista obecności 9.

Plan pracy Rady na 2021 r.

Sprawozdanie z 8. posiedzenia Rady

Lista obecności 8.

Sprawozdanie z 7. posiedzenia Rady

Lista obecności 7.

Sprawozdanie z 6. posiedzenia Rady  

Lista obecności 6.

Sprawozdanie z 5. posiedzenia Rady

Lista obecności 5.

_______

2019

Sprawozdanie z 4. posiedzenia Rady

Lista obecności 4.

Sprawozdanie z 3. posiedzenia Rady

Lista obecności 3.

Sprawozdanie z 2. posiedzenia Rady

Lista obecności 2.

Sprawozdanie z 1. posiedzenia Rady

Lista obecności 1.

Uchwała Nr 1478/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie regulaminu organizacji i trybu działania ŁWRDPP
________________________________________________________________________________________________

III KADENCJA ŁWRDPP

Sprawozdanie z 32. posiedzenia Rady

Lista obecności 32.

Sprawozdanie z 31. posiedzenia Rady

Lista obecności 31.

2018

Sprawozdanie z 30. posiedzenia Rady

Lista obecności 30.

Sprawozdanie z 29 posiedzenia Rady

Lista obecności 29.

Sprawozdanie z 28. posiedzenia Rady

Lista obecności 28.

Sprawozdanie z  26. posiedzenia Rady

Sprawozdanie z 25. posiedzenia Rady

Sprawozdanie z 24. posiedzenia Rady
Lista obecności 24.

Sprawozdanie z 23. posiedzenia Rady
Lista obecności 23.

Sprawozdanie z 22. posiedzenia Rady
Lista obecności 22.

Sprawozdanie z 21. posiedzenia Rady
Lista obecności 21.

2017

Sprawozdanie z 20. posiedzenia Rady
Lista obecności 20.

Sprawozdanie z 19. posiedzenia Rady
Lista obecności 19.

Sprawozdanie z  18. posiedzenia Rady
Lista obecności 18.

Sprawozdanie z 17. posiedzenia
Lista obecności 17.

Sprawozdanie z 16. posiedzenia Rady
Lista obecności 16.

Sprawozdanie z 15. posiedzenia Rady
Lista obecności 15.

Sprawozdanie z 14. posiedzenia Rady
Lista obecności 14.

Sprawozdanie z 13. posiedzenia Rady
Lista obecności 13.

Sprawozdanie z 12. posiedzenia Rady
Lista obecności 12.

Sprawozdanie z 11. posiedzenia Rady
Lista obecności 11.

2016

Sprawozdanie z 10. posiedzenia Rady
Lista obecności 10.

Sprawozdanie z 9. posiedzenia Rady
Lista obecności 9.

Sprawozdanie z 8. posiedzenia Rady
Lista obecności 8.

Sprawozdanie z 7. posiedzenia Rady

Sprawozdanie z 6. posiedzenia Rady

Lista obecności 6.

Sprawozdanie z 5. posiedzenia Rady
Lista obecności 5.

Sprawozdanie z 4. posiedzenia Rady
Lista obecności 4.

Sprawozdanie z 3. posiedzenia Rady
Lista obecności 3.

Sprawozdanie z 2. posiedzenia Rady
Lista obecności 2.

Sprawozdanie z 1. posiedzenia Rady
Pismo do Rady od RCPS
Lista obecności 1.

Sprawozdanie z 16 posiedzenia Rady
Lista obecności 16.

Sprawozdanie z 15 posiedzenia Rady
Lista obecności 15.

Uchwała 1/22 ŁWRDPP z dnia 13.01.2022 r.
w sprawie: wydania opinii do projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

________

2021

Sprawozdanie z 14 posiedzenia Rady
Lista obecności 14.

Sprawozdanie z 13 posiedzenia Rady
Lista obecności 13.

Uchwała 7/2021 ŁWRDPP z dnia 07.10.2021 r.
w sprawie: przystąpienia do projektu “Dobre rady dla Rady” realizowanego przez Stowarzyszenie EKOSKOP w partnerstwie z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku w ramach dofinansowania
z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Uchwała 6/2021 ŁWRDPP z dnia 07.10.2021 r.
w sprawie: wydania opinii na temat Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2022.

Sprawozdanie z 12. posiedzenia Rady
Lista Obecności 12.

Sprawozdanie z 11. posiedzenia Rady
Lista obecności 11.
Uchwała 5/2021 ŁWRDPP z dnia 01.04.2021 r.
w sprawie wydania opinii na temat projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uchwała 4/2021 ŁWRDPP  z dnia 19.03.2021 r.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do partnerstwa w celu realizacji projektu “Dobre rady dla RADY” zgodnie z Regulaminem Programu NOWEFIO 2021

Sprawozdanie z 10. posiedzenia Rady
Lista obecności 10.
Uchwała nr 3/2021 ŁWRDPP z dnia 11 lutego 2021 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego ŁWRDPP
Uchwała nr 2/2021 ŁWRDPP z dnia 11 lutego 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego ŁWRDPP 
Uchwała nr 1/2021 ŁWRDPP z dnia 08 stycznia 2021 r.
projektu zmiany Regulaminu organizacji i tryby działania Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Sprawozdanie w sprawie obiegowego głosowania uchwały nr 1/21

______

2020

Sprawozdanie z 9. posiedzenia Rady

Lista obecności 9.

Plan pracy Rady na 2021 r.

Sprawozdanie z 8. posiedzenia Rady

Lista obecności 8.

Sprawozdanie z 7. posiedzenia Rady

Lista obecności 7.

Sprawozdanie z 6. posiedzenia Rady  

Lista obecności 6.

Sprawozdanie z 5. posiedzenia Rady

Lista obecności 5.

_______

2019

Sprawozdanie z 4. posiedzenia Rady

Lista obecności 4.

Sprawozdanie z 3. posiedzenia Rady

Lista obecności 3.

Sprawozdanie z 2. posiedzenia Rady

Lista obecności 2.

Sprawozdanie z 1. posiedzenia Rady

Lista obecności 1.

Uchwała Nr 1478/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie regulaminu organizacji i trybu działania ŁWRDPP

IV KADENCJA ŁWRDPP

Sprawozdanie z 32. posiedzenia Rady

Lista obecności 32.

Sprawozdanie z 31. posiedzenia Rady

Lista obecności 31.

2018

Sprawozdanie z 30. posiedzenia Rady

Lista obecności 30.

Sprawozdanie z 29 posiedzenia Rady

Lista obecności 29.

Sprawozdanie z 28. posiedzenia Rady

Lista obecności 28.

Sprawozdanie z  26. posiedzenia Rady

Sprawozdanie z 25. posiedzenia Rady

Sprawozdanie z 24. posiedzenia Rady
Lista obecności 24.

Sprawozdanie z 23. posiedzenia Rady
Lista obecności 23.

Sprawozdanie z 22. posiedzenia Rady
Lista obecności 22.

Sprawozdanie z 21. posiedzenia Rady
Lista obecności 21.

2017

Sprawozdanie z 20. posiedzenia Rady
Lista obecności 20.

Sprawozdanie z 19. posiedzenia Rady
Lista obecności 19.

Sprawozdanie z  18. posiedzenia Rady
Lista obecności 18.

Sprawozdanie z 17. posiedzenia
Lista obecności 17.

Sprawozdanie z 16. posiedzenia Rady
Lista obecności 16.

Sprawozdanie z 15. posiedzenia Rady
Lista obecności 15.

Sprawozdanie z 14. posiedzenia Rady
Lista obecności 14.

Sprawozdanie z 13. posiedzenia Rady
Lista obecności 13.

Sprawozdanie z 12. posiedzenia Rady
Lista obecności 12.

Sprawozdanie z 11. posiedzenia Rady
Lista obecności 11.

2016

Sprawozdanie z 10. posiedzenia Rady
Lista obecności 10.

Sprawozdanie z 9. posiedzenia Rady
Lista obecności 9.

Sprawozdanie z 8. posiedzenia Rady
Lista obecności 8.

Sprawozdanie z 7. posiedzenia Rady

Sprawozdanie z 6. posiedzenia Rady

Lista obecności 6.

Sprawozdanie z 5. posiedzenia Rady
Lista obecności 5.

Sprawozdanie z 4. posiedzenia Rady
Lista obecności 4.

Sprawozdanie z 3. posiedzenia Rady
Lista obecności 3.

Sprawozdanie z 2. posiedzenia Rady
Lista obecności 2.

Sprawozdanie z 1. posiedzenia Rady
Pismo do Rady od RCPS
Lista obecności 1.

Back to top