– Skład Rady

Skład Rady V kadencji 

Prezydium:

Sebastian Pokora            – Przewodniczący Rady
Wioletta Gawrońska      – Wiceprzewodnicząca Rady
Włodzimierz Stanek       – Wiceprzewodniczący Rady
Halina Cyrulska               – Sekretarz Rady

Członkowie ŁWRDPP:

Przedstawiciele Marszałka:

 1. Chrabelski Jakub
 2. Cyrulska Halina
 3. Kania Maciej
 4. Maciołek Katarzyna
 5. Marcinkowska Edyta
 6. Stanek Włodzimierz
 7. Szymańska Zofia
 8. Trzoska Michał

Przedstawiciel Wojewody:

 1. Pietrzak Piotr

Przedstawiciele Sejmiku Województwa Łódzkiego:

 1. Dróżdż Beata
 2. Wojciechowski Waldemar
 3. Zięba-Gzik Jolanta

Przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych
w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie:

 1. Bogdan Aneta
 2. Chojnacka Anna
 3. Chojnacka Halina
 4. Czytrzyńska Katarzyna
 5. Fijołek-Głowacka Karolina
 6. Gawrońska Wioletta
 7. Kucharska Krystyna
 8. Musielski Tomasz
 9. Nowacka Monika
 10. Owczarski Michał
 11. Pędziwiatr Dorota
 12. Pięta Paweł
 13. Pokora Sebastian
 14. Uznańska-Bartoszek Renata

_____________________________

Skład Rady IV kadencji (2019 – 2022)

Prezydium:
Dorota Puchowicz – Przewodnicząca Rady
Lidia Bąk – Wiceprzewodnicząca Rady
Damian Kunert – Wiceprzewodniczący Rady
Halina Cyrulska – Sekretarz Rady

Członkowie ŁWRDPP:

 1. Przedstawiciele Marszałka:
  1) Agnieszka Battelli
  2) Stanisław Bożyk
  3) Halina Cyrulska 
  4) Damian Kunert 
  5) Ewa Marciniak
  6) Radosław Marzec
  7) Adam Słowik
  8) Włodzimierz Stanek
 2. Przedstawiciel Wojewody:
  9) Joanna Wierzbicka
 3. Przedstawiciele Sejmiku Województwa Łódzkiego:
  10) Beata Dróżdż
  11) Joanna Skrzydlewska
  12) Waldemar Wojciechowski
 4. Przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych
  w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

  13) Lidia Bąk
  14) Anna Chojnacka
  15) Halina Chojnacka
  16) Wioletta Gawrońska
  17) Przemysław Jagielski
  18) Klaudiusz Majtka
  19) Rafał Markwant
  20) Dorota Pędziwiatr
  21) Sebastian Pokora
  22) Dorota Puchowicz 
  23) Jarosław Stulczewski
  24) Renata Uznańska-Bartoszek
  25) Dawid Wawryka
  26) Łukasz Wójcikowski

Skład Rady trzeciej kadencji (marzec 2016 – marzec 2019)

Przedstawiciele Marszałka:

Patrycja Wojtaszczyk – Kierownik – Koordynator ds. Współpracy z  Organizacjami Pozarządowymi (Sekretarz Rady) – rezygnacja

Katarzyna Moroz-Gołacka – p.o. Kierownika – Koordynatora ds. Współpracy z  Organizacjami Pozarządowymi (Sekretarz Rady)

Bogdan Jankowski – Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej – rezygnacja

Anna Mroczek – Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej

Przedstawiciel Wojewody:

Joanna Wierzbicka – Z-ca Kierownika Oddziału Wsparcia i Integracji w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Przedstawiciele Sejmiku Województwa Łódzkiego:

Piotr Adamczyk  – radny (odwołanie)

Włodzimierz Fisiak – radny (za Piotra Adamczyka)

Beata Ozga – Flejszer  – radna

Bożena Ziemniewicz – radna (wiceprzewodnicząca Rady)

Przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: opisy sylwetek     (w hiperłączach):

Grażyna Busse
Halina Chojnacka
Wioletta Gawrońska Przewodnicząca Rady
Ewa Grabarczyk
Przemysław Jagielski  (w wyniku wyborów uzupełniających)
Iwona Jaskulska
Ewa Kądziela
Mirosław Kołodziejczyk Wiceprzewodniczący Rady
Mariusz Kowalski  (rezygnacja)
Józefa Danuta Majdańska
Piotr Malczewski  (odwołanie)
Iwona Mikołajczyk
Liliana Misiak-Kużbik (w wyniku wyborów uzupełniających)
Michał Owczarski  (odwołanie)
Marek Śmigiel
Zbigniew Świercz (w wyniku wyborów uzupełniających)
Ewa Wierzbowska

Back to top