– Wojewódzki Program „Moce nadŁódzkie” – dogrywka!

Zarząd Województwa Łódzkiego zdecydował o zwiększeniu kwoty środków przeznaczonych na nabór ofert w ramach Wojewódzkiego Programu pn. „Moce nadŁódzkie” o niemal 1 000 000 zł.

W związku z tym dotację uzyskało kolejnych 55 organizacji. Ich listę publikujemy poniżej (w załączniku nr 1 uwzględniono również 56 oferentów, którzy pierwotnie otrzymali dotację).

Gratulujemy!

Back to top