– Wolontariat osób chorujących psychicznie – spotkania upowszechniające

mentorskie wsparcie

Projekt „Aktywizacja osób chorujących psychicznie”, realizowany przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w latach 2021-2023, to innowacyjna metoda wspierania rozwoju osób żyjących z chorobą psychiczną lub z doświadczeniem kryzysu psychicznego poprzez wolontariat.

Wolontariat, zarówno jako zjawisko i narzędzie, wpływa na rozwijanie kompetencji społecznych, budowanie postawy empatii, podnoszenie kluczowych kompetencji miękkich. O ile popularność wolontariatu wśród osób zdrowych jest powszechna i wielowymiarowa, to w szczególnych okolicznościach, jakim jest doświadczenie choroby psychicznej, nie jest już tak oczywistą aktywnością.

Podczas wieloletniej pracy nad angażowaniem osób chorujących w aktywność społeczną i obywatelską podzielimy się naszą wiedzą o środowisku wolontariuszy, dobrymi praktykami , wskazówkami oraz metodami pracy gwarantującymi powodzenie. W procesie upowszechnienia stawiamy wartość synergii – wskazania zalet wsparcia systemowego i partnerskiego, użyteczności – praktyki wdrażania wolontariatu w środowiskach i placówkach pracujących w dziedzinie zdrowia psychicznego, uważności – właściwych technik doboru aktywności wolontariackich dostosowanych do stanu zdrowia.

Wszystkich z Państwa, którzy chcecie poznać tajniki przepisu na wolontariat zapraszamy na jedyne dwa unikatowe spotkania upowszechniające dla przedstawicieli pomiotów działających na rzecz zdrowia psychicznego oraz osób zainteresowanych naszymi rozwiązaniami , które odbędą się w dn. 04.04. (stacjonarne) i 11.04.2024 r. (zdalne) w Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS przy ul. Narutowicza 8/10.

Podczas nich dowiecie się:

– jak przebiegał i na czym polegał projekt „Aktywizacja osób chorujących psychicznie poprzez wolontariat”?
– dlaczego osoby chorujące chcą i mogą być wolontariuszami?
– jakie są warunki prawne oraz zasady przygotowania placówki, organizacji na przyjęcie wolontariusza?
– gdzie i, w jaki sposób warto angażować osoby chorujące lub w kryzysie psychicznym w wolontariat?
– o co należy zadbać, aby współpraca była udana? wpływ wolontariatu na samopoczucie, zdrowienie i życie społeczne osoby chorującej?
– korzyści projektów wolontariackich dla organizacji, placówki?

Warunkiem udziału w spotkaniu jest wypełnienie do dn. 25.03.2024 r. formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5ejQ…

Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń! Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniach otrzymają potwierdzenie drogą mailową do dn. 31.03.2024 r.

Spotkania poprowadzą trenerzy:

– Magdalena Korczyk-Waszak – terapeutka, coach, trenerka, ekspertka dobrostanu. Od 28 lat promuje wolontariat, szkoli koordynatorów i organizatorów wolontariatu, jest mentorką programów wolontariackich w Polsce, wspiera doradczo osoby aktywne. Prowadzi szkolenia z zakresu dobrostanu w organizacjach oraz praktykę terapeutyczną stacjonarnie i online.

– Mariusz Kołodziejski – pedagog, arteterapeuta, koordynator projektów i autor innowacyjnych rozwiązań w zakresie aktywizacji poprzez wolontariat osób wykluczonych społecznie, od ponad 20-tu lat zaangażowany w rozwój wolontariatu w woj. łódzkim.

Strona fb projektu: https://www.facebook.com/Aktywizacjapoprzezwolo…

Więcej na stronie: https://www.centerko.org/2024/wolontariat-osob-…

Back to top