– Wsparcie dla polskich organizacji – beneficjentów Interreg

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje o możliwości uzyskania wsparcia finansowego w realizacji projektów realizowanych przez polskich beneficjentów programów Interreg 2021-27 z sektora NGO.

Wsparcie finansowe jest przekazywane na pokrycie wydatków kwalifikowalnych, w części odpowiadającej dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Maksymalna wysokość wsparcia wynosi: 50% dla NGOs, a dla beneficjentów Funduszy Małych Projektów – 10% kwoty EFRR, która jest zaplanowana w projekcie Interreg dla beneficjenta. Wsparcie ma charakter zwrotny i nie jest oprocentowane.

Wnioski są realizowane według kolejności złożenia, a środki przeznaczone na ten cel są ograniczone.

Szczegóły dotyczące zasad udzielania i zwrotu wsparcia finansowego, a także dokumentacji niezbędnej do uzyskania wsparcia są dostępne na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej:

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/wsparcie-dla-polskich-ngos—beneficjentow-interreg

Back to top