– Zbiórki publiczne

W związku z wejściem w życie z dniem 18 lipca 2014 roku ustawy z dnia 14 marca 2014 roku o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r. Poz. 498) Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprzestał z tym dniem wydawać decyzje zezwalające na przeprowadzenie zbiórek publicznych oraz decyzje zmieniające już wydane decyzje zezwalające na przeprowadzenie zbiórek publicznych.

Wszelkich informacji o nowej procedurze związanej ze zbiórkami publicznymi można uzyskać pod adresem: www.zbiorki.gov.pl oraz na portalu www.ngo.pl (krótki film instruktażowy).

Back to top