– Zamówienia publiczne – warsztaty dla Wykonawców i Zamawiających

Instytut Spraw Obywatelskich zaprasza na dwa warsztaty skupione wokół zamówień publicznych oraz pokrewnych procedur wyłaniania Wykonawców (zasada konkurencyjności i rozeznanie rynku).

Warsztat: Zamówienia publiczne jako źródło finansowania organizacji

Dlaczego warto:

  1. Dowiesz się, gdzie szukać ogłoszeń o zamówieniach.
  2. Dowiesz się, na co zwrócić uwagę, przygotowując ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu/zapytaniu.

Kiedy: 28 listopada 2022 r. (poniedziałek), godz. 09:00-10:30

Gdzie: on-line, na platformie zoom

Na warsztat zaproszone są szczególnie organizacje, które zainteresowane są rozwijaniem usług w ramach działalności gospodarczej i/lub odpłatnej pożytku publicznego

Warsztat: Wyłanianie wykonawców: rozeznanie rynku a zasada konkurencyjności

Dlaczego warto:

  1. Dowiesz się czym jest rozeznanie rynku, a czym zasada konkurencyjności.
  2. Poznasz warunki, które muszą zostać spełnione, aby zastosować określoną procedurę wyboru wykonawcy.
  3. Poznasz zasady korzystania z Bazy konkurencyjności.

Kiedy?: 08 grudnia 2022 r. (czwartek), godz. 09:00 -10:30

Gdzie: on-line, na platformie zoom

Na warsztat zaproszone są szczególnie organizacje, które realizują projekty finansowane ze środków zewnętrznych i zobowiązane są do stosowania odpowiednich trybów wyboru wykonawców.

Warsztaty poprowadzą:

Marta Stępniak – Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Łódzkim, studiów podyplomowych z rachunkowości, doradca biznesowy, konsultant ds. zamówień publicznych, certyfikowana księgowa (certyfikat Ministra Finansów nr 42906/2010). Od 2007 r. zawodowo związana z trzecim sektorem, w którym zdobyła doświadczenie w zarządzaniu, finansach i księgowości. Skutecznie zrealizowała kilkadziesiąt projektów współfinansowanych z różnych źródeł. W Instytucie od 2019 r., zaangażowana w działania Akademii Instytutu Spraw Obywatelskich, OWES Centrum KLUCZ, inicjatywę Obywatele decydują.

Marta Wójcik- Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego na UŁ, kierunku finanse i bankowość. Tuż po studiach w 2010 r. trafiła do Akademii Instytutu Spraw Obywatelskich w roli stażystki. Szybko wypłynęła na głębokie wody rozliczeń finansowych biorąc pod opiekę kampanię Tiry na Tory (POIŚ). Koordynuje rozliczanie finansowe inicjatyw sygnowanych marką Instytutu. Poszerza swoją wiedzę i rozwija kompetencje biorąc udział w kursach/szkoleniach. Ukończyła m.in. kurs konsultant regionalny ds. zamówień publicznych, kurs trenerski I stopnia. Jest członkiem Sieci Doradców Lokalnych Fimango. Od 2018 realizuje się również jako doradca finansowo-rachunkowy w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ, gdzie oferuje wsparcie w obszarze finansów i księgowości dla organizacji pozarządowych.

Kto może wziąć udział?

  1. organizacje pozarządowe działające w jednym z powiatów: łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim (bez względu, czy prowadzą bądź nie działalność ekonomiczną),
  2. organizacje pozarządowe z Łodzi prowadzące aktywnie działalność ekonomiczną (działalność odpłatną i/lub działalność gospodarczą).

Jak się zapisać?

Aby się zapisać, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://centrumklucz.pl/dzieje-sie/zamowienia-publiczne-warsztaty-dla-wykonawcow-i-zamawiajacych/.

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.

Back to top