– Zaproszenie do udziału w badaniu oceny jakości współpracy Samorządu Województwa Łódzkiego z NGO działającymi na terenie województwa łódzkiego za 2022 rok

grafika dekoracyjna

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w badaniu, którego celem jest ocena jakości współpracy Samorządu Województwa Łódzkiego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie naszego regionu w 2022 roku. Dzięki badaniu chcemy m.in. poznać Państwa preferencje co do współpracy z nami oraz zidentyfikować bariery, które utrudniają rozwój naszych relacji.

Wyniki ankiety będą prezentowane wyłącznie w zestawieniach, w sposób uniemożliwiający łączenie Państwa danych osobowych z odpowiedziami udzielanymi na pytania w niniejszej ankiecie. Prosimy zatem o przedstawienie swoich opinii, które moglibyśmy wykorzystać do poprawienia jakości naszej współpracy.

Ankieta zawiera 14 pytań, a jej wypełnienie zajmuje około 10 minut.

Wypełnij ankietę!

W razie jakichkolwiek pytań czy problemów technicznych przy wypełnianiu ankiety prosimy o kontakt z Katarzyną Bednarek-Mogińską (Kancelaria Marszałka Województwa Łódzkiego, Wydział Inicjatyw Społecznych)

e-mail: katarzyna.moginska@lodzkie.pl

tel. 42 663 33 48


Back to top