– II konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Łódzkie ma pomysł na zdrowie – Łódzkie walczy z depresją”

Zarząd Województwa Łódzkiego na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym ogłosił II konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Łódzkie ma pomysł na zdrowie – Łódzkie walczy z depresją”

Przedmiotem II konkursu jest zadanie pn. „Łódzkie ma pomysł na zdrowie – Łódzkie walczy z depresją”, które polega na przeprowadzeniu konsultacji z psychologiem lub lekarzem psychiatrą oraz minimum jednego cyklu składającego się z 5 warsztatów, z których każdy trwa 2 godziny zakończonego ponowną konsultacją z psychologiem lub lekarzem psychiatrą dla dzieci i młodzieży z terenu województwa łódzkiego w wieku 11-13 oraz 14-17 lat (według roku urodzenia).

Termin składania ofert upływa 3 kwietnia 2018 roku, 16.00.

Dowiedz się więcej

Back to top