– Środki dla gmin na wsparcie OSP

Prezentujemy uchwałę Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja br. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych sprzętu służącego ochronie życia zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Przyznane dotacje dotyczą gmin, ale ostatecznymi beneficjentami będą stowarzyszenia tj. jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

Uchwala_Sejmik_wykaz_gmin_pomoc_fin_na sprzet_OSP

Back to top