– Wyniki konkursu dotacyjnego

Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął uchwałą Nr 65/23 z dnia 24 stycznia 2023 r.  pierwszy otwarty konkursu ofert i udziela dotację z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania publicznego z zakresu  kultury fizycznej w 2023 pn. „Sport na terenach wiejskich i małych miast”.

Załącznik do Uchwały

Czytaj więcej Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. „Sport na terenach wiejskich i małych miast”

Po rozpatrzeniu oferty Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Łódzkiego złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 1036/22 z dnia 28 listopada 2022 r. uznał celowość realizacji zadania publicznego pn. „Utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu do ratownictwa wodnego” i zlecił …

Czytaj więcej Uznanie celowości realizacji zadania publicznego – tryb pozakonkursowy

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 954/22 z dnia 18.10.2022 r. unieważnił piąty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowanego w ramach …

Czytaj więcej Unieważnienie piątego konkursu z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 892/22 z dnia 19 września 2022 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w 2022 roku pn. „Zwiększenie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego”.

892-22-zestawieniePobierz

Czytaj więcej „Zwiększenie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 899/22 z dnia 19 września 2022 r. rozstrzygnął szesnasty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. pn. „Sport dla osób z niepełnosprawnościami”.

Wyniki konkursu znajdują się w załączniku umieszczonym poniżej.

Wyniki-konkursuPobierz

Czytaj więcej „Sport dla osób z niepełnosprawnościami” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 898/22 z dnia 19 września 2022 r. rozstrzygnął piętnasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej na lata 2022 – 2023 pn. „Interdyscyplinarne szkolenie i współzawodnictwo sportowe”  

Zalacznik-nr-1-do-uchwaly-XVPobierz

Czytaj więcej „Interdyscyplinarne szkolenie i współzawodnictwo sportowe” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 786/22 z dnia 19 sierpnia 2022 r. rozstrzygnął trzynasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej na lata 2022 – 2023 pn. „Łódzkie dla Seniorów Plus”.

Rozstrzygnięcie konkursuPobierz

Czytaj więcej Rozstrzygnięcie trzynastego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Łódzkie dla Seniorów Plus”

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 732/22 z dnia 9 sierpnia 2022 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok.

uchwala-rozstrzygajaca-BO-1Pobierz

Czytaj więcej Rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert z zakresu bezpieczeństwa publicznego

Back to top