– Wyniki konkursu dotacyjnego

grafika dekoracyjna

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 411/24 z dnia 29 marca 2024 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2024 r. realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego „Łódzkie na Plus”.
 

WynikiPobierz

Czytaj więcej Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu turystyki i krajoznawstwa w ramach Budżetu Obywatelskiego

grafika dekoracyjna

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 393/24 w dniu 29 marca 2024 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w …

Czytaj więcej Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu polityki prorodzinnej

grafika dekoracyjna

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 412/24 z dnia 29 marca 2024 r. rozstrzygnął trzeci otwarty konkurs ofert i udzielił dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2024 r. pn. “Weryfikacja szlaków rowerowych – etap I”.

zalacznik-do-uchwaly-412-ZWLPobierz

Czytaj więcej “Weryfikacja szlaków rowerowych – etap I” rozstrzygnięcie konkursu

grafika dekoracyjna

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 394/24 w dniu 29 marca 2024 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego …

Czytaj więcej Rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

grafika dekoracyjna

Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego „Łódzkie na Plus” na rok 2024.
Lista podmiotów, którym przyznano dotacje:

Zalacznik-do-uchwaly-nr-305_24_rozstrzygniecie-konkursuPobierz

Czytaj więcej Rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu z zakresu ochrony i promocji zdrowia w ramach Budżetu Obywatelskiego “Łódzkie na Plus” na 2024r.

grafika dekoracyjna

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 304/24 z dnia 12 marca 2024 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2024 roku.
W przypadku otrzymania wnioskowanej dotacji, oferent/-ci zobowiązany/-i jest/są do przedłożenia dokumentów, w tym dokumentów stanowiących załączniki do umowy tj. kopii aktualnego wyciągu z właściwego …

Czytaj więcej Wyniki pierwszego otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2024 roku

grafika dekoracyjna

Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 12 marca 2024 r. podjął Uchwałę nr 291/24 w sprawie rozstrzygnięcia czwartego otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2024 r. realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „ŁÓDZKIE NA PLUS”.

Wyniki konkursu znajdują się w umieszczonym poniżej …

Czytaj więcej Rozstrzygnięcie czwartego otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej w 2024 r.

grafika dekoracyjna

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 312/24 z dnia 12 marca 2024 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2024 r. pn. „Turystyka na Plus 2024”.

wyniki_konkursu_Turystyka_na_Plus_2024

Czytaj więcej Rozstrzygnięcie pierwszego otwartego konkursu ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2024 r. pn. “Turystyka na Plus 2024”

Back to top