– Wyniki konkursu dotacyjnego

W dniu 6 czerwca 2022 roku Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia w ramach budżetu obywatelskiego „Łódzkie na Plus” na 2022 rok, na realizację zadania publicznego pn. „W zdrowym ciele – zdrowy kręgosłup”.

498-22-rozstrzygniecie-konkursuPobierz

Czytaj więcej Konkurs z zakresu ochrony i promocji zdrowia w ramach BO “ŁÓDZKIE NA PLUS”

W dniu 13 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 543/22rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok.

Zalacznik-do-uchwaly-ZWLPobierz

Czytaj więcej Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach BO „ŁÓDZKIE NA PLUS”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 499/22 z dnia 6 czerwca 2022 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2022 rok.

Z treścią Uchwały nr 499/22 z dnia 6 czerwca 2022 r. można zapoznać się po pobraniu załącznika.

Uchwala-ZWL-nr-499-22Pobierz

Czytaj więcej Rozstrzygnięcie drugiego konkursu z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 510/22 z dnia 6 czerwca 2022 r. rozstrzygnął ósmy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2022 r., realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego  pn. „ŁÓDZKIE NA PLUS”.

Wyniki konkursu znajdują się w załączniku umieszczonym poniżej.

Zalacznik-do-uchwaly-Nr-510Pobierz

Czytaj więcej Rozstrzygnięcie ósmego konkursu z zakresu kultury fizycznej

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr  454/22 w dniu 24 maja 2022 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i …

Czytaj więcej Rozstrzygnięcia konkursów – RCPS

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 385/22 z dnia 17.05.2022 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 r. w ramach budżetu obywatelskiego „Łódzkie na Plus” na 2022 rok.

Zalacznik-do-uchwaly-Nr-385-22Pobierz

Czytaj więcej Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 365/22 w dniu 4 maja 2022 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w …

Czytaj więcej Rozstrzygnięcia kolejnych konkursów

Back to top