– Wyniki konkursu dotacyjnego

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 732/22 z dnia 9 sierpnia 2022 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok.

uchwala-rozstrzygajaca-BO-1Pobierz

Czytaj więcej Rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert z zakresu bezpieczeństwa publicznego

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 740/22 z dnia 9 sierpnia 2022 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych …

Czytaj więcej Rozstrzygnięcie pierwszego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków PFRON

W dniu 09 sierpnia 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 730/22 rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku.

Podmioty, którym przyznano dotację są zobowiązane do przedłożenia aktualizacji kosztorysu:

pkt V oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania …

Czytaj więcej Rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert pt. „Kulturalnie regionalnie”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 745/22 z dnia 9 sierpnia 2022 r. rozstrzygnął dziesiąty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. pn. „Szkolenie sportowe realizowane w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego”

Zalacznik-Zarzad-WL-Konkurs-IIIPobierz

Czytaj więcej „Szkolenie sportowe realizowane w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 744/22 z dnia 9 sierpnia 2022 r. rozstrzygnął dziewiąty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 roku pn.: “Sport na terenach wiejskich i małych miast”

Wyniki konkursu znajdują się w załączniku umieszczonym poniżej

Zalacznik-nr-1-do-uchwalyPobierz

Czytaj więcej “Sport na terenach wiejskich i małych miast” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 746/22 z dnia 9 sierpnia 2022 r. rozstrzygnął jedenasty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. pn. „Sport na terenach wiejskich i małych miast”.

Zalacznik-do-uchwaly-Sport-na-terenach-wiejskich-i-malych-miastPobierz

Czytaj więcej „Sport na terenach wiejskich i małych miast” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 654/22 z dnia 26 lipca 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2022 roku pn. „Pyszna z natury – Lista Produktów Tradycyjnych Made in Wieluń” w ramach budżetu …

Czytaj więcej „Pyszna z natury – Lista Produktów Tradycyjnych Made in Wieluń” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 580/22 z dnia 27.06.2022 r. rozstrzygnął czwarty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2022 r …

Czytaj więcej Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowanych w ramach BO „Łódzkie na Plus”

Back to top