– Aktualności

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2023 rok oraz powołania komisji konkursowej.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:  z zakresu bezpieczeństwa publicznego

Najważniejsze informacje o konkursie:

wnioski składa się papierowo

suma środków do …

Czytaj więcej Ogłoszenie pierwszego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS ‘’na 2023 rok oraz powołania Komisji konkursowej

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 139/23 z dnia 21 lutego 2023 r. ogłosił szósty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2023 r. pn. „Pikniki sportowo – rekreacyjne”

Najważniejsze informacje o konkursie:

Rodzaj zadania:Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznejForma realizacji zadania:wsparcieOkres realizacji zadania:01.06.2023 r. – 30.09.2023 r.Termin składania ofert:15.03.2023 r.Konkurs prowadzony z wykorzystaniem …

Czytaj więcej Otwarty konkurs ofert pn. “Pikniki sportowo – rekreacyjne”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 141/23 z dnia 21 lutego 2023 r. ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 r., realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „ŁÓDZKIE NA PLUS”.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do …

Czytaj więcej Konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – BO “ŁÓDZKIE NA PLUS”

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w badaniu, którego celem jest ocena jakości współpracy Samorządu Województwa Łódzkiego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie naszego regionu w 2022 roku. Dzięki badaniu chcemy m.in. poznać Państwa preferencje co do współpracy z nami oraz zidentyfikować bariery, które utrudniają rozwój naszych relacji.

Wyniki ankiety będą prezentowane wyłącznie w zestawieniach, w sposób …

Czytaj więcej <strong>Zaproszenie do udziału w badaniu oceny jakości współpracy Samorządu Województwa Łódzkiego z NGO działającymi na terenie województwa łódzkiego za 2022 rok</strong>

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert pt. „Łódzkie pamięta” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2023 roku, mających na celu popularyzację wśród mieszkańców województwa łódzkiego wiedzy o zjawiskach istotnych dla historii regionu łódzkiego, realizowanych poprzez:

Organizację inscenizacji …

Czytaj więcej Otwarty konkurs ofert pt. „Łódzkie pamięta” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

W związku z zakończeniem pierwszego etapu oceny formalnej ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku, Departament Kultury publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych. Poprawy błędów należy dokonać w portalu witkac.pl …

Czytaj więcej Poprawa błędów formalnych popełnionych w ofertach złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert pt. „Kulturalnie regionalnie”

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i …

Czytaj więcej Ogłoszenie konkursów – RCPS

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2023 r. pn. „Weryfikacja szlaków rowerowych – etap I”

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane poprzez:

weryfikację przebiegu i sporządzenie dokumentacji technicznej szlaku rowerowego pn. Szlak Grunwaldzki (ok. 210 km),

weryfikację przebiegu i …

Czytaj więcej Konkurs ofert pn. „Weryfikacja szlaków rowerowych – etap I”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2023 r. pn. „Turystyka na Plus”

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane w szczególności poprzez:

a) organizację szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji, konkursów w zakresie turystykii krajoznawstwa organizowanych na terenie województwa łódzkiego, w …

Czytaj więcej Konkurs ofert pn. „Turystyka na Plus”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 75/23 z dnia 7 lutego 2023 r. ogłasza siódmy otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2023 r.   pn. „Rowerowe Łódzkie na PLUS”

Najważniejsze informacje o konkursie:

Rodzaj zadania:Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  Forma realizacji zadania:wsparcieOkres realizacji zadania:01.06.2023 r. – 31.12.2023 r.Termin składania ofert:24.03.2023 r.Konkurs prowadzony …

Czytaj więcej Konkurs ofert pn. „Rowerowe Łódzkie na PLUS”

Back to top