– Aktualności

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 84/23 z dnia 7.02.2023 r. ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2023 r. realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego „Łódzkie na Plus”.

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie od 10 lutego 2023 r. do 2 marca 2023 r. do godz. 23:59:59.

Potwierdzenie …

Czytaj więcej Konkurs ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa – Budżet Obywatelski „ŁÓDZKIE NA PLUS”

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 49/23 z dnia 24 stycznia 2023 roku ogłosił po raz trzeci nabór do programu „Mała architektura zabytkowa”.

Nabór zgłoszeń: 25.01.2023 – 14.02.2023 r.Budżet: 300 000 zł

Zgłoszenie może złożyć osoba prawna, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także zgłoszenie może być inicjatywą społeczności lokalnej m.in. mieszkańców, parafian, właścicieli i/lub współwłaścicieli zabytku lub …

Czytaj więcej Nabór do programu „Mała architektura zabytkowa”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Profilaktyka wad stóp u dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie powiatu pajęczańskiego” w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2023 rok – na podstawie art. 2, art. 13 pkt 3 oraz w związku z art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 11 września …

Czytaj więcej Konkurs ofert na realizację zadania pn. „Profilaktyka wad stóp u dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie powiatu pajęczańskiego”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Bezpłatne konsultacje fizjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z powiatu wieluńskiego” w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2023 rok – na podstawie art. 2, art. 13 pkt 3 oraz w związku z art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 roku …

Czytaj więcej Konkurs ofert na realizację zadania pn. „Bezpłatne konsultacje fizjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z powiatu wieluńskiego”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 69/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. ogłasza piąty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2023 r. pn. „Strzelectwo Sportowe PLUS”.

Najważniejsze informacje o konkursie:

Rodzaj zadania:Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznejForma realizacji zadania:powierzenieOkres realizacji zadania:01.05.2023 r. – 31.12.2023 r.Termin składania ofert:15 lutego 2023 r.Konkurs prowadzony z wykorzystaniem …

Czytaj więcej Konkurs pn. „Strzelectwo Sportowe PLUS”

Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął uchwałą Nr 65/23 z dnia 24 stycznia 2023 r.  pierwszy otwarty konkursu ofert i udziela dotację z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania publicznego z zakresu  kultury fizycznej w 2023 pn. „Sport na terenach wiejskich i małych miast”.

Załącznik do Uchwały

Czytaj więcej Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. „Sport na terenach wiejskich i małych miast”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 66/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2023 roku.

Najważniejsze informacje o konkursie:

– oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do dnia 15.02.2023 r. do godz. 23:59:59;

– …

Czytaj więcej Otwarty konkurs ofert z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 67/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2023 r. pn. „Wydarzenia sportowe na plus”

Najważniejsze informacje o konkursie:

Rodzaj zadania:Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznejForma realizacji zadania:wsparcieOkres realizacji zadania:12.05.2023 r. – 31.12.2023 r.Termin składania ofert:15.02.2023 r.Konkurs prowadzony z wykorzystaniem elektronicznego …

Czytaj więcej Konkurs pn. „Wydarzenia sportowe na plus”

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 68/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2023 r., realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „ŁÓDZKIE NA PLUS”.

Forma realizacji zadania: powierzenie.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie 39 projektów wyłonionych podczas głosowania mieszkańców województwa łódzkiego w ramach …

Czytaj więcej Czwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej w 2023 r. – BO “ŁÓDZKIE NA PLUS”

Back to top