– Aktualności

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr  503/18 w dniu 9 kwietnia 2018 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w …

Czytaj więcej Rozstrzygnięcie I otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałanie przemocy.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 500/18 w dniu 09 kwietnia 2018 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w …

Czytaj więcej Rozstrzygnięcie I otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej – polityka prorodzinna w 2018 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 496/18 w dniu 9 kwietnia 2018 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji …

Czytaj więcej Rozstrzygnięcie I otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 498/18 w dniu 09 kwietnia 2018 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu działania na rzecz …

Czytaj więcej Rozstrzygnięcie I otwartego konkursu ofert z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 497/18 w dniu 9 kwietnia 2018 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i …

Czytaj więcej Rozstrzygnięcie I otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałanie narkomanii

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 502/18 w dniu 09 kwietnia 2018 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w …

Czytaj więcej Rozstrzygnięcie I otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 501/18 w dniu 9 kwietnia 2018 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w …

Czytaj więcej Rozstrzygnięcie I otwartego konkursu ofert działania na rzecz osób starszych w 2018 roku

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia “Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”. Moduł I to szkolenia podstawowe, których celem jest usystematyzowanie i wzbogacenie wiedzy z na temat podstaw procesu legislacyjnego w Polsce.

Tematyka szkolenia:

Proces stanowienia prawa – jak tworzy się prawo, kto może stanowić prawo, jakie są główne źródła prawa, kompetencje poszczególnych szczebli administracji publicznej (rządowej i …

Czytaj więcej Szkolenie dla organizacji z terenu wsi i małych miast

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na …

Czytaj więcej Konkursy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarząd Województwa Łódzkiego na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym ogłosił II konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Łódzkie ma pomysł na zdrowie – Łódzkie walczy z depresją”

Przedmiotem II konkursu jest zadanie pn. „Łódzkie ma pomysł na zdrowie – Łódzkie walczy z depresją”, które polega na przeprowadzeniu konsultacji z psychologiem lub lekarzem psychiatrą oraz minimum jednego …

Czytaj więcej II konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Łódzkie ma pomysł na zdrowie – Łódzkie walczy z depresją”

Back to top