– “Interdyscyplinarne szkolenie i współzawodnictwo sportowe” – rozstrzygnięcie (aktualizacja)

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia trzynastego otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania publicznego z zakresu  kultury fizycznej na lata 2021 – 2022 pn. „Interdyscyplinarne szkolenie i współzawodnictwo sportowe”.

Back to top