– DEBATA WOLONTARIACKA – ZAPROSZENIE

Regionalne Centrum Wolontariatu “Centerko” zaprasza do udziału w II debacie wolontariackiej, zatytułowanej „O potrzebie wspierania osób w ich domach”, rozwijać wątek pomocowego wolontariatu sąsiedzkiego. Wiele osób chorujących, z ograniczoną sprawnością oraz samotnych w domach nadal jest pozostawiona samym sobie, bez odpowiedniego wsparcia. Być może wspólnie uda się wypracować procedery oraz systemowe rozwiązania, których wolontariat będzie integralną częścią?

Spotkanie odbędzie się w dniu 16.11.2022 r. o godz. 13.00 w Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS przy ul. Narutowicza 8/10.

Debatę poprowadzi Jolanta Woźnicka – sekretarz Centrum OPUS, moderatorka Lokalnej Koalicji Wolontariatu Programu Korpus Solidarności.

Warunkiem udziału jest wypełnienie do dnia 14.11.2022 r. formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr5Hr…

oraz rejestracja w Systemie Obsługi Wolontariatu: https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/pl

UWAGA!!!! Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!!!

Więcej informacji

Back to top