– News

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje o możliwości uzyskania wsparcia finansowego w realizacji projektów realizowanych przez polskich beneficjentów programów Interreg 2021-27 z sektora NGO.

Wsparcie finansowe jest przekazywane na pokrycie wydatków kwalifikowalnych, w części odpowiadającej dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Maksymalna wysokość wsparcia wynosi: 50% dla NGOs, a dla beneficjentów Funduszy Małych Projektów – 10% …

Czytaj więcej <strong>Wsparcie dla polskich organizacji – beneficjentów Interreg</strong>

Regionalne Centrum Wolontariatu “Centerko” zaprasza do udziału w II debacie wolontariackiej, zatytułowanej „O potrzebie wspierania osób w ich domach”, rozwijać wątek pomocowego wolontariatu sąsiedzkiego. Wiele osób chorujących, z ograniczoną sprawnością oraz samotnych w domach nadal jest pozostawiona samym sobie, bez odpowiedniego wsparcia. Być może wspólnie uda się wypracować procedery oraz systemowe rozwiązania, których wolontariat …

Czytaj więcej DEBATA WOLONTARIACKA – ZAPROSZENIE

Back to top