– drugi otwarty konkurs z zakresu turystyki i krajoznawstwa – BO

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 345/21 z dnia 21.04.2021 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa zadań – realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego ŁÓDZKIE NA PLUS.

Back to top