– „Interdyscyplinarne szkolenie i współzawodnictwo sportowe” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 898/22 z dnia 19 września 2022 r. rozstrzygnął piętnasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej na lata 2022 – 2023 pn. „Interdyscyplinarne szkolenie i współzawodnictwo sportowe”  

Back to top