– Ogłoszenia o konkursach

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowanych poprzez: organizowanie wydarzeń kulturalnych ...

Dziesiąty otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej „Rodzinny festiwal sportowy”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 537/21 z dnia 10 czerwca 2021 r. ogłasza dziesiąty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Rodzinny festiwal sportowy” oraz powołania Komisji konkursowej. Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do ...

Ósmy otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej „Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr   535/21 z dnia 10 czerwca 2021 r. ogłasza ósmy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych” Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego ...

Siódmy otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej „Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 534/21 z dnia 10 czerwca 2021 r. ogłasza siódmy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Szkolenie sportowe dla dziecii młodzieży w zespołowych grach sportowych” Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego ...

Dziewiąty otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej„Sport na terenach wiejskich i małych miast”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 536/21 z dnia 10 czerwca 2021 r. ogłasza dziewiąty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Sport na terenach wiejskich i małych miast” oraz powołania Komisji konkursowej Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj ...

szósty konkurs ofert pn. „Sport na terenach wiejskich i małych miast”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 512/21 z dnia 28 maja 2021 r. ogłasza szósty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn. „Sport na terenach wiejskich i małych miast”. Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: ...

piąty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej – budżet obywatelski

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 511/21 z dnia 28 maja 2021 r. ogłasza piąty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r., realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego pn.: „ŁÓDZKIE NA PLUS”. Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego ...

RCPS – ogłoszenie konkursów

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach budżetu obywatelskiego ...
Back to top