– Ogłoszenia o konkursach

Konkursy RCPS -unieważnienia

Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 466/21 z dnia 18.05.2021 r. został unieważniony pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach ...

pierwszy otwarty konkurs ofert z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w ramach BO – uchwała zmieniająca

Uchwała nr 387/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w ramach Budżetu Obywatelskiego “ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 r. oraz powołania Komisji konkursowej. ...

trzeci otwarty konkurs ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa – BO

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 423/21 z dnia 12.05.2021 r. ogłosił trzeci otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki ...

„Świadomi rodzice. Zdrowe dzieci” – Konkurs ofert

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 400/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. ogłasza drugi konkurs ofert na realizację zadania pn. „Świadomi rodzice. Zdrowe dzieci” w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2021. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: do 15 000 zł Termin realizacji zadania: od daty podpisania ...

Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2021 oraz powołanie Komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 405/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2021  oraz powołał Komisję konkursową do oceny merytorycznej ...

pierwszy otwarty konkurs z zakresu ochrony i promocji zdrowia w ramach BO „Łódzkie na Plus” na 2021 rok

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia: Zadanie nr 1: “Dzieciaki walczą z rakiem! Pomoc psychologiczna dla pacjentów oddziałów onkologicznych szpitala przy ...

Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19 – nowa edycja!

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił tegoroczną edycję Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19. W tym roku przeznaczono na ten cel 500 000 zł, a więc o 200 000 zł więcej niż w roku ubiegłym. Zgłaszane przez organizacje pozarządowe zadania, które mają przyczynić się do zwalczania skutków COVID-19, mogą być realizowane w ...

czwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej na lata 2021 – 2025

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej na lata 2021 – 2025 pn.: „Przez Sport do Kompetencji”. Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.  Celem zadania jest zwiększenie aktywności ruchowej dzieci w wieku 5-9 ...
Back to top