– Ogłoszenia o konkursach

pierwszy otwarty konkurs z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – aktualizacja

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 285/21 z dnia 29 marca 2021 r. zmienił treść załącznika do Uchwały Nr 147/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ...

drugi otwarty konkurs z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – bo

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego. Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl ...

pierwszy otwarty konkurs z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – bo

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok. Regulamin konkursu znajduje się w załączonym ogłoszeniu, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr 274/21 ...

konkurs z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach BO – uchwała zmieniająca

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 172/21 z dnia 9.03.2021 r. zmienił Uchwałę nr 65/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach Budżetu Obywatelskiego ...

konkursy ofert – rcps

1) Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego,  z zakresu przeciwdziałania uzależnieniomi patologiom społecznym ...

konkursy na zadania w ramach BO – rcps

1) Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego ...

drugi otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej – BO

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 178/21 z dnia 9 marca 2021 r. ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej, realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego “ŁÓDZKIE NA PLUS” oraz powołania Komisji konkursowej. Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego ...

trzeci otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Wydarzenia Sportowe na Plus”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 179/21 z dnia 9 marca 2021 r. ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Wydarzenia Sportowe na Plus” Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: Wspieranie ...
Back to top