– Ogłoszenia o konkursach

pierwszy otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 144/21 z dnia 2 marca 2021 r. ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn. „Przygotowanie i organizacja zawodów finałowych XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych – Łódzkie 2021” Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. ...

pierwszy otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8, ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu wspierania rodziny ...

pierwszy otwarty konkurs ofert z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w ramach BO 2021

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na  2021  rok oraz powołania Komisji konkursowej. Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:  z zakresu ...

Zadania z zakresu zdrowia publicznego – budżet obywatelski

Konkurs ofert na realizację zadania pn. “Tańce, hulańce, gimnastyka buzii języka. Zajęcia logorytmiczne dla dzieci” w ramach Budżetu Obywatelskiego “ŁÓDZKIE NA PLUS”. Najważniejsze informacje: – wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 40 000 zł. – termin złożenia oferty – do 4 marca 2021 r. do godz. 16.00 – miejsce ...

Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowanych poprzez: organizowanie wydarzeń kulturalnych ...

konkurs „SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2021”

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny, w ramach konkursu „SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2021”. Najważniejsze informacje o konkursie: Wnioski należy ...

Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2021 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 63/21 z dnia 11.02.2021 r. ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2021 r. pn.„Wydarzenia turystyczne na plus”. Najważniejsze informacje o konkursie: wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl suma ...

Pierwszy otwarty konkurs z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach BO

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 65/21 z dnia 11.02.2021 r. ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2021 oraz powołał Komisję konkursową do oceny merytorycznej ofert. Najważniejsze ...
Back to top