– Ogłoszenia o konkursach

Drugi otwarty konkurs ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 41/21 z dnia 29.01.2021 r. ogłosił drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki ...

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu kultury fizycznej

Zarząd Województwa Łódzkiego, Uchwałą nr 1118/20 z dnia 13 listopada 2020 r. rozstrzygnął piętnasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2020 r. ...

Przyznanie dotacji oraz rozstrzygnięcie konkursu – Budżet Obywatelski 2020

Zarząd Województwa Łódzkiego, Uchwałą nr 1142/20 z dnia 13 listopada 2020 r. przyznał dotację z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2020. Zarząd Województwa Łódzkiego, Uchwałą ...

OGŁOSZENIE KONKURSOWE Z ZAKRESU RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2020

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w ramach Budżetu Obywatelskiego ŁÓDZKIE NA PLUS na rok 2020 oraz powołania Komisji konkursowej. Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:  z ...

ROZSTRZYGNIĘCIE trzynastego I czternastego OTWARTEGO KONKURSU OFERT Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ NA LATA 2020 – 2021

Zarząd Województwa Łódzkiego, Uchwałą Nr 798/20 z dnia 25 sierpnia 2020 r. oraz Uchwałą Nr 799/20 z dnia 25 sierpnia 2020 r. rozstrzygnął odpowiednio trzynasty i czternasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej  na lata 2020 – 2021. ...

Rozstrzygnięcie dziewiątego i dziesiątego otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej na lata 2020 – 2021

Zarząd Województwa Łódzkiego, Uchwałą Nr 796/20 z dnia 25 sierpnia 2020 r. oraz Uchwałą Nr 797/20 z dnia 25 sierpnia 2020 r. rozstrzygnął odpowiednio dziewiąty i dziesiąty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej  na lata 2020 – 2021. ...

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert z zakresu pomocy społecznej i z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 760/20 w dniu 11 sierpnia 2020 r. rozstrzygnął trzeci otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego ...

Przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w ramach bo

Zarząd Województwa Łódzkiego, Uchwałą Nr 773/20 z dnia 11 sierpnia 2020 r. przyznał dotację z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego w ramach Budżetu Obywatelskiego “ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2020. ...
Back to top