– Ogłoszenia o konkursach

Rozstrzygnięcie pierwszego otwartego konkursu ofert z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w ramach bo

Zarząd Województwa Łódzkiego, Uchwałą Nr 772/20 z dnia 11 sierpnia 2020 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w ramach Budżetu Obywatelskiego “ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2020. ...

Wznowienie drugiego otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2020 roku

Ze względu na znoszenie kolejnych obostrzeń w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną w kraju, Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 14 lipca 2020 roku podjął uchwałę nr 728/20 w sprawie wznowienia prac zmierzających do rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ...

wznowienie otwartego konkursu ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Ze względu na znoszenie kolejnych obostrzeń w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną w kraju, Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 14 lipca 2020 roku podjął uchwałę nr 683/20 w sprawie wznowienia oraz zmiany terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ...

Informacje konkursowe z zakresu polityki prorodzinnej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz osób starszych

Zarząd Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8, w dniu 14.07.2020 r. przyjął uchwałę Nr 674/20 w sprawie wznowienia rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom ...

wznowienie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarząd Województwa Łódzkiego, Uchwałą Nr 720/20, wznowił rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku – w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2020. ...

Ogłoszenia otwartych konkursów ofert z zakresu kultury fizycznej

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza otwarte konkursy ofert z zakresu kultury fizycznej. ...

ósmy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej

Zarządu Województwa Łódzkiego uchwałą nr 687/20 z dnia 14 lipca 2020 r. ogłasza ósmy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2020 roku. Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. ...

rozstrzygnięcie piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej

Zarząd Województwa Łódzkiego, Uchwałą Nr 698/20, rozstrzygnął piąty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej, które będą wykonane w ramach BO “ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2020 rok. ...
Back to top