– Ogłoszenia o konkursach

ogłoszenie o dwunastym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza dwunasty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2020 roku. Oferty należy składać w elektronicznym ...

ogłoszenia o czwartym i piątym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa

I. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2020 r. Oferty należy składać ...

wznowienie i rozstrzygnięcie pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa

I. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 694/20 z dnia 14.07.2020 r. wznowił rozstrzygnięcie  pierwszego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ...

szósty otwarty konkurs ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 686/20 z dnia 14.07.20 r. ogłasza szósty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i ...

Wznowienie rozstrzygnięcia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w ramach BO

Zarząd Województwa Łódzkiego, Uchwałą Nr 660/20 z dnia 9 lipca 2020 r. wznowił rozstrzygnięcie pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w ramach Budżetu Obywatelskiego ŁÓDZKIE NA PLUS na rok 2020 oraz powołał Komisję konkursową. ...

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowanych poprzez: organizowanie wydarzeń kulturalnych ...

ROZSTRZYGNIĘCIE czwartego OTWARTEGO KONKURSU OFERT Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ

Zarząd Województwa Łódzkiego, Uchwałą Nr 602/20 z dnia 26 czerwca 2020 r. rozstrzygnął czwarty otwarty konkurs ofert i udzielił dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2020 r. ...

Informacje konkursowe

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 Uchwałą Nr 585/20  z dnia 26.06.2020 r. zmienia uchwałę w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 roku oraz powołania Komisji konkursowej. Treść uchwały Zarząd Województwa ...
Back to top