– Ogłoszenia o konkursach

Rozstrzygnięcie pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku

W dniu 26 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 613/20 rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku. Podmioty, którym przyznano dotację są zobowiązane do przedłożenia aktualizacji kosztorysu: pkt V oferty „Kalkulacja ...

Rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 600/20 z dnia 26 czerwca 2020 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu  turystyki i krajoznawstwa w 2020 r. Wyniki konkursu znajdują się w załącznikach nr 1, 2, 3 do ww. uchwały. ...

Rozstrzygnięcia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2020 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr  611/20 z dnia 26 czerwca 2020 roku, rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2020 rok udzielając dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego ofercie, która zdobyła najwyższą liczbę punktów. Szczegóły znajdują się w poniższej Uchwale. ...

Rozstrzygnięcie trzeciego otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej

Zarząd Województwa Łódzkiego, Uchwałą Nr 601/20 z dnia 26 czerwca 2020 r. rozstrzygnął trzeci otwarty konkurs ofert i udzielił dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2020 r. ...

unieważnienie trzeciego otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – BO

Zarząd Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8, w dniu 26.05.2020 r. przyjął uchwałę Nr 484/20 w sprawie unieważnienia trzeciego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku. ...

rozstrzygnięcie szóstego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2020 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego, Uchwałą Nr 413/20 z dnia 23 kwietnia 2020 r. rozstrzygnął szósty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2020 r. ...

Rozstrzygnięcie trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2020 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął trzeci otwarty konkurs ofert  na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu  turystyki i krajoznawstwa w 2020 r. Wyniki konkursu znajdują się w załącznikach do załączonej poniżej uchwały nr 412/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. ...

Przedłużenie naboru wniosków w siódmym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w ramach BO

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza przedłużenie terminu naboru wniosków w  siódmym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej, które będą wykonane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa “Łódzkie na Plus” w 2020 r.Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursuofert: Wspieranie ...
Back to top