– Ogłoszenia o konkursach

OGŁOSZENIE KONKURSOWE Z ZAKRESU RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO – aktualizacja

Uchwała nr 283 ZWŁ z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 232/20 ZWŁ z dnia 10 marca w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w ramach budżetu obywatelskiego ŁÓDZKIE NA PLUS na ...

Trzeci otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Budżetu Obywatelskiego

Zarząd Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8, ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego ...

drugi otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania ...

Siódmy otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza siódmy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej, które będą wykonane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa “Łódzkie na Plus” w 2020 r. Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Celem realizacji zadań ...

Szósty otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza szóstego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2020 r. Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:  Rozwój i upowszechnianie sportu na terenach wiejskich i małych miast wśród mieszkańców województwa łódzkiego – ...

Ogłoszenie konkursowe z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w ramach Budżetu Obywatelskiego

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w ramach Budżetu Obywatelskiego ŁÓDZKIE NA PLUS na rok 2020 oraz powołania Komisji konkursowej. Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:  z zakresu ...

Ogłoszenia konkursowe z zakresu polityki zdrowotnej

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadania pn.: Łódzkie promuje zdrowie psychiczne (zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym). Projekt adresowany jest zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego. Przedmiotem konkursu jest zadanie pn.: „Łódzkie promuje zdrowie psychiczne”, które polega na przeprowadzeniu zajęć warsztatowych ...

Pierwszy otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2020 roku. Szczegóły ...
Back to top