– Ogłoszenia o konkursach

Drugi otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych WŁ – AKTUALIZACJA

WAŻNY KOMUNIKAT Komunikat dotyczy drugiego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa ...

Ogłoszenia konkursowe z zakresu działania Regionalnego Centrum Polityki Społecznej

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, ...

Piąty OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAń PUBLICZNych Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ W ramach BO “Łódzkie na plus” na 2020 R.

Zarząd Województwa Łódzkiego, Uchwałą nr 26/20 z dnia 14 stycznia 2020 r., ogłasza piąty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej, które będą wykonane w ramach Budżetu Obywatelskiego “Łódzkie na plus” na 2020 rok oraz powołuje komisję konkursową. Oferty należy składać w elektronicznym generatorze ...

Pierwszy otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych WŁ.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego. Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl do dnia 7 ...

Drugi otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych WŁ

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego. Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl do dnia 7 ...

Trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2020 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego, Uchwałą nr 24/20 z dnia 14 stycznia 2020 r., ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na realizację Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2020 roku oraz powołuje Komisję konkursową. Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl do dnia 5 lutego 2020 roku. Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ...

Czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2020 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert na realizację Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2020 roku oraz powołuje Komisję konkursową. Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl do dnia 5 lutego 2020 roku. Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:  rozwój ...

Drugi i trzeci otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2020 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi i trzeci otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2020 r. Oferty należy ...
Back to top