– Ogłoszenia o konkursach

Konkurs pn. „Sport dla osób z niepełnosprawnościami”

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 693/22 z dnia 26 lipca 2022 r. ogłasza szesnasty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. pn. „Sport dla osób z niepełnosprawnościami”. Najważniejsze informacje o konkursie: Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Forma realizacji zadania: powierzenie Okres realizacji ...

Poprawa błędów formalnych popełnionych w ofertach złożonych w drugim otwartym konkursie ofert pt. „Kulturalnie regionalnie”

W związku z zakończeniem pierwszego etapu oceny formalnej ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku, Departament Kultury publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych. Poprawy błędów ...

Konkursy z zakresu kultury fizycznej

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił dwunasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej na lata 2022 – 2023 pn. “Sport Szkolny”. Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Forma realizacji zadania: wsparcie Okres realizacji zadania: 01.09.2022 r. – 30.06.2023 r. ...

Konkurs pn. „Zwiększenie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w 2022 roku pn. „Zwiększenie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego”. Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: z zakresu bezpieczeństwa publicznego ...

Konkurs z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach BO „ŁÓDZKIE NA PLUS”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok  oraz powołania komisji konkursowej. Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: z zakresu bezpieczeństwa publicznego ...

Konkurs pn. „Szkolenie sportowe realizowane w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 546/22 z dnia 13 czerwca 2022 r. ogłasza dziesiąty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. pn. „Szkolenie sportowe realizowane w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego” Najważniejsze informacje o konkursie: Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Forma realizacji zadania: ...

Konkurs pn. „Sport na terenach wiejskich i małych miast”

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 547/22 z dnia 13 czerwca 2022 r. ogłasza jedenasty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. pn. „Sport na terenach wiejskich i małych miast” Metryka otwartego konkursu ofert: Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Forma ...

Konkurs dotacyjny „Pyszna z natury – Lista Produktów Tradycyjnych Made in Wieluń”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 496/22 z dnia 6 czerwca 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2022 roku pn. „Pyszna z natury – Lista Produktów Tradycyjnych Made ...
Back to top