– Ogłoszenia o konkursach

Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa – BO ŁÓDZKIE NA PLUS 2020

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa – zadań realizowanych w ramach budżetu ...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

Zarząd Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego na rok 2019 dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia ...

Rozstrzygnięcie konkursu MIKROGRANTY “ŁÓDZKIE NA PLUS” w 2019 roku

Rozstrzyga się pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu wsparcia rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych Mikrogranty „Łódzkie na plus” w 2019 roku. Konkurs został rozstrzygnięty uchwałą nr 1167/19 Zarządu WŁ z dnia 13 sierpnia 2019 r. ...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu wsparcia rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych Mikrogranty „Łódzkie na plus” w 2019 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: program Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019 dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na ...

Dodatkowa szansa na zgłoszenia do programu „Decydujesz, pomagamy!” – termin przedłużony do 13.05.2019r.

Termin przyjmowania zgłoszeń w programie „Decydujesz, pomagamy” został przedłużony do 13 maja 2019 r. do godziny 17.00. To ostatnia szansa na podjęcie walki o granty o łącznej puli 1 125 000 złotych! Program „Decydujesz, pomagamy” jest realnym wsparciem dla wszystkich aktywnych mieszkańców, którzy mają szansę zdobyć granty o wartości 5 000, 3 000 lub ...

Rozstrzygnięcie konkursu w turystyce

Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa  w 2019 r. Konkurs został rozstrzygnięty uchwałą nr 420/19 Zarządu WŁ z dnia 2 kwietnia 2019 r.   ...

Unieważnienie konkursu w RCPS

Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 274/19 z dnia 7.03.2019 r. został unieważniony pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ...

Konkurs w RCPS: polityka prorodzinna w 2019 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego finansowanych z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i ...
Back to top