– Ogłoszenia o konkursach

Pierwszy otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej – działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w 2019r.

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, ...

Drugi otwarty konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: Wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim. Oferty ...

Pierwszy otwarty konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: Popularyzacja wiedzy na temat życia i twórczości Stanisława Moniuszki w dwusetną rocznicę urodzin kompozytora. Oferty należy ...

Drugi otwarty konkurs ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego, z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: Poprawa stanu bezpłatnej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej oraz rozwój sieci szlaków turystycznych na terenie województwa łódzkiego. Oferty należy składać w elektronicznym ...

Pierwszy otwarty konkurs ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego, z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: turystyka i krajoznawstwo. Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2019 roku. ...

konkurs FIO 2019

Kolejna edycja Funduszu Inicjatyw Obywatelskich wystartowała. Na dofinansowanie około 500 projektów  Narodowy Instytut Wolności przeznaczył kwotę 57 mln zł. Celem programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Najważniejsze informacje: termin składania ofert upływa 21 stycznia 2019 r. o 16.15, projekty mogą być realizowane od 1 stycznia ...

dofinansowanie na rozwój usług społecznych

Prowadzisz fundację, stowarzyszenie czy inny podmiot, który zajmuje się wsparciem osób z niepełnosprawnościami? Do tego masz ciekawy pomysł, zgrany zespół  i chęć pomocy, ale brakuje Ci środków finansowych? Rozwiązaniem mogą być fundusze unijne na rozwój usług społecznych dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami. Nie marnuj czasu, jeszcze w 2018 roku możesz złożyć ...

Konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Łódzkie dba o zdrowie kobiet”

Na podstawie art. 2, art. 13 pkt. 3 oraz w związku z art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym  Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Łódzkie dba o zdrowie kobiet”. Najważniejsze informacje dotyczące konkursu ofert: I. Zadanie będące ...
Back to top