– Ogłoszenia o konkursach

Sprostowania do ogłoszeń konkursowych w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej

  Poniżej znajdują się treści sprostowań do odpowiednich konkursów, zamieszczonych na stronie w dniu 1 lutego 2018 r.: Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego ...

Konkursy w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie, w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego, realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego z ...

Drugi konkurs w Departamencie Kultury i Edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2018. W ramach konkursu można się ubiegać o dofinansowanie jednego z 4 zadań: 1. „Splątani ...

Pierwszy konkurs w Departamencie Kultury i Edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2018. W ramach konkursu można się ubiegać o dofinansowanie jednego z 4 zadań: 1. „Promocja ...

Otwarty konkurs ofert – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz innowacyjnych rozwiązań w 2018 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu polityki społecznej ...

Trzy konkursy w Departamencie Polityki Zdrowotnej

1. Zarząd Województwa Łódzkiego na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym ogłasza konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Łódzkie ma pomysł na zdrowie – Łódzkie walczy z depresją” Przedmiotem konkursu jest zadanie pn. „Łódzkie ma pomysł na zdrowie – Łódzkie walczy z depresją”, które polega na przeprowadzeniu konsultacji z psychologiem lub ...

10 konkursów Regionalnego Centrum Polityki Społecznej

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, ...

Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2018 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego. Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do 31 stycznia 2018 roku do godz. 16.00. Do dnia 1 lutego 2018 roku ...
Back to top