– Ogłoszenia o konkursach

Konkursy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu wspierania rodziny ...

II konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Łódzkie ma pomysł na zdrowie – Łódzkie walczy z depresją”

Zarząd Województwa Łódzkiego na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym ogłosił II konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Łódzkie ma pomysł na zdrowie – Łódzkie walczy z depresją” Przedmiotem II konkursu jest zadanie pn. „Łódzkie ma pomysł na zdrowie – Łódzkie walczy z depresją”, które polega na przeprowadzeniu konsultacji z psychologiem ...

Trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2018 rok.

Trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2018 rok. Rodzaje zadań publicznych zgłaszanych do otwartego konkursu ofert: 1) Rehabilitacja i wsparcie dla osób po zabiegach laryngektomii. 2) Pomoc psychologiczna dla osób w stanie kryzysu psychicznego. 3) Zagrożenia psychospołeczne wynikające z ...

Pierwszy otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia w ramach Budżetu Obywatelskiego

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia na realizację zadania pn. „Dzieciaki walczą z rakiem. Wsparcie terapeutyczno-psychologiczne pacjentów oddziałów onkologicznych szpitala przy Spornej w Łodzi” realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2018. Ogłoszenie Karta oceny formalnej Karta oceny merytorycznej ...

Sprostowania do ogłoszeń konkursowych w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej

  Poniżej znajdują się treści sprostowań do odpowiednich konkursów, zamieszczonych na stronie w dniu 1 lutego 2018 r.: Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego ...

Konkursy w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie, w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego, realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego z ...

Drugi konkurs w Departamencie Kultury i Edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2018. W ramach konkursu można się ubiegać o dofinansowanie jednego z 4 zadań: 1. „Splątani ...

Pierwszy konkurs w Departamencie Kultury i Edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2018. W ramach konkursu można się ubiegać o dofinansowanie jednego z 4 zadań: 1. „Promocja ...
Back to top