– Ogłoszenia o konkursach

Konkurs pn. “Sport na terenach wiejskich i małych miast”

Dziewiąty otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. pn.: “Sport na terenach wiejskich i małych miast” – operator wojewódzki. Metryka otwartego konkursu ofert: Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Forma realizacji zadania: wsparcie Okres realizacji zadania: ...

Konkurs ofert pt. „Kulturalnie regionalnie”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, w tym przedsięwzięcia poświęcone ...

Czwarty konkurs z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 323/22 z dnia 20.04.2022 r. ogłosił czwarty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki ...

Konkurs pn. „Dni promocji zdrowia i rehabilitacji dla osób z powiatu piotrkowskiego”

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 289/22 z dnia 12 kwietnia 2022 r. ogłosił drugi konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Dni promocji zdrowia i rehabilitacji dla osób z powiatu piotrkowskiego” w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2022. Ogłoszenia wraz z formularzami można znaleźć na stronie internetowej: https://zdrowie.lodzkie.pl/konkursy/budzet-obywatelski-wojewodztwa-lodzkiego-lodzkie-na-plus ...

Konkurs pn. „Bezpłatna diagnostyka wad postawy oraz konsultacje fizjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z powiatu pajęczańskiego”

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 288/22 z dnia 12 kwietnia 2022 r. ogłosił drugi konkurs ofert na realizację zadania pn. „Bezpłatna diagnostyka wad postawy oraz konsultacje fizjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z powiatu pajęczańskiego” w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2022. Ogłoszenia wraz z formularzami można znaleźć ...

Konkurs pn. „W zdrowym ciele – zdrowy kręgosłup”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku. Szczegóły ...

Konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku. Szczegóły ...

Drugi konkurs ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 263/22 z dnia 5 kwietnia 2022 r. ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok oraz powołał Komisję konkursową do oceny merytorycznej ...
Back to top