– Ogłoszenia o konkursach

Ósmy konkurs z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. – BO „ŁÓDZKIE NA PLUS”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 261/22 z dnia 5 kwietnia 2022 r. ogłasza ósmy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r., realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego pn. „ŁÓDZKIE NA PLUS” Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego ...

Otwarty konkurs ofert pn.: „Sportowe wakacje na Plus”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą numer 240/22 z dnia 31 marca 2022r. ogłosił szósty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. pn.: „Sportowe wakacje na Plus”. Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Najważniejsze informacje: Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ...

Otwarty konkurs ofert pn.: „Pikniki sportowo – rekreacyjne”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą numer 239/22 z dnia 31 marca 2022r. ogłosił piąty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. pn.: „Pikniki sportowo – rekreacyjne”. Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Najważniejsze informacje: Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ...

Konkurs ofert pn. „Rozwój i upowszechnianie sportu akademickiego”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą numer 231/22 z dnia 22 marca 2022r. ogłasza  siódmy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r., pn. „Rozwój i upowszechnianie sportu akademickiego”. Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Najważniejsze informacje: Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury ...

Rusza Wojewódzki Program pn. „Moce nadŁódzkie”!

Dziś, 21 marca, wystartował Wojewódzki Program pn. Moce nadŁódzkie. Skierowany jest do organizacji pozarządowych pomagających obywatelom Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, znajdujących się na terenie województwa łódzkiego. Na Program przeznaczono 1 000 000 zł. Każda organizacja ...

Konkurs z zakresu bezpieczeństwa publicznego – BO

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok  oraz powołania komisji konkursowej. Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:  z zakresu bezpieczeństwa publicznego ...

Konkursy Regionalnego Centrum Polityki Społecznej

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku. Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku. Najważniejsze ...

Poprawa błędów formalnych w otwartym konkursie ofert pt. „Kulturalnie regionalnie”

W związku z zakończeniem pierwszego etapu oceny formalnej ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku, Departament Kultury i Edukacji publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych. Poprawy błędów należy ...
Back to top